Οι υποστηρικτές του δικτύου κινητοποιούνται από συλλογικότητες και δίκτυα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, του περιβαλλοντικού κινήματος και της αγροτοδιατροφικής κυριαρχίας.

Οι εκάστοτε καμπάνιες και τα σημεία διάθεσης έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδονται από την εκάστοτε ομάδα που φιλοξενεί τους «Καρπούς Αλληλεγγύης».

Κοινός παρονομαστής όλων των συμμετοχόντων, είναι ότι μέσω του οικονομικού κύκλου που δημιουργείται από το δίκτυο, υποστηρίζονται οικονομικά δράσεις και φορείς που επιδιώκουν την κοινωνική αλλαγή μέσα από τη συλλογική δράση.

Η διάθεση άλλωστε ενός προϊόντος, είναι μέρος της ταυτότητάς του.


Συνεργάτες - Διακινητές