Ο συνεταιρισμός Eco & Fair παλεύει για έναν οικολογικό και δίκαιο κόσμο, διακινώντας προϊόντα Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών μέσα από όσο δυνατόν μικρότερη εφοδιαστική αλυσίδα. Ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί απολαμβάνουν περισσότερο κέρδος από το προϊόν τους. Διακινούν ποιοτικά προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα στο λιανικό εμπόριο και ιδανικά, τρόφιμα που έχουν μία επιπλέον οικολογική και κοινωνική προστιθέμενη αξία. Τα όποια κέρδη κατευθύνονται προς οργανώσεις που εργάζονται για παρόμοιους σκοπούς και δραστηριοποιούνται για την κοινωνική αλλαγή.

Ο συνεταιρισμός Eco & Fair αποτελείται από τρεις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η κάθε μία από αυτές παλεύει για ένα περισσότερο κοινωνικό και περιεκτικό κόσμο. Αναλαμβάνουν δράση και στέκονται δίπλα στους πρώτους που έρχονται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και αποκλεισμού. Τους αγρότες, τους ψαράδες, τους κανονικούς ανθρώπους.

Επικοινωνία

https://ecofair.be/

https://www.facebook.com/ecoenfair