Οι παραγωγοί

 

Η ποιότητα και η ασφάλεια του προϊόντος, η δίκαιη τιμή για τον παραγωγό και τον καταναλωτή, η δυνατότητα ο συνεταιρισμός να τυποποιεί και να εξάγει ή να προωθεί μέσα από εναλλακτικά κανάλια το προϊόν του, η ιστορία πίσω από συνεταιρισμό ή την ομάδα παραγωγών, η σύνδεση με την τοπική κοινωνία και το ουσιαστικό ενδιαφέρον να «χρησιμοποιήσουμε» ένα καλό προϊόν για να στηρίζουμε συλλογικές δράσεις στην Ελλάδα είναι τα κριτήρια μας για να συνεργαστούμε με παραγωγούς και συνεταιρισμούς.

Κατανοούμε ότι το ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον πολλές φορές στην πράξη υποχρεώνει σε αποκλίσεις από τις παραπάνω κατευθύνσεις. Σημασία για εμάς έχει όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα αλλά πρωτίστως η πρόθεση και η αποφασιστική προσπάθεια που καταβάλλονται σε αυτή τη κατεύθυνση.

 
Πατήστε πάνω στους αριθμούς για να δείτε το περιεχόμενο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Ποιότητα προϊόντος
 • Να πρόκειται για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα
 • Προτιμώνται καρποί από παραδοσιακούς σπόρους. Έτσι συμβάλουμε στην αγροδιατροφική κυριαρχία και την διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • Τα προϊόντα βιολογικής ή οργανικής καλλιέργειας έχουν την αξία τους, τα ολοκληρωμένης διαχείρισης δεν είναι απορριπτέα
2
Συσκευασία
 • Να είναι στα αγγλικά ή στη γλώσσα της χώρας υποδοχής
 • Να αναγράφονται όλα όσα προβλέπει η νομοθεσία για κάθε προϊόν
3
Διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα
 • Δυνατότητα επισκέψεων στις εγκαταστάσεις. Γνωρίζοντας τους παραγωγούς αποκτούμε εικόνα για τις καλλιεργητικές και μεταποιητικες πρακτικές
 • Να διατίθενται πιστοποιητικά ιχνηλασιμότητας, όπου απαιτούντα
4
Περιβαλλοντική αειφορία
 • Να υπάρχει μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ διάθεση αποβλήτων, μικρό οικολογικό αποτύπωμα στην παραγωγή και στη συσκευασία των προϊόντων)
 • Λαμβάνεται υπόψη το αρνητικό ισοζύγιο τροφομιλίων της δραστηριότητας. Δεν υποκαθιστούμε τοπική παραγωγή στις χώρες προορισμού.
5
Αλληλεγγύη
 • Όλα τα μέρη, να αναπτύσσουν αλληλέγγυα/κινηματική δράση στη κοινότητά τους
 • Να στηρίζουν ποικιλοτρόπως την τοπική κοινωνία
6
Δικαιότερη τιμή για όλους
 • Η τελική τιμή διάθεσης των προϊόντων στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό να απευθύνεται και σε μεσαία/χαμηλά εισοδήματα. Να συμφέρει τους καταναλωτές και να είναι δίκαιη για τους παραγωγούς.
 • Δε στοχεύουμε στη μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά στη βιωσιμότητα του δικτύου. Η τελική τιμή διαμορφώνεται υπό συνθήκες διαφάνειας.
7
Ισοτιμία Ισότητα
 • Τα προϊόντα προέρχονται από μικρούς συνεταιρισμούς ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από μικρούς παραγωγούς
 • Προάγεται η συλλογικότητα, η συμμετοχή και η συνεργασία των μελών των συνεταιρισμών
8
Εργασιακά δικαιώματα
 • Εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις όπου απασχολούνται εργαζόμενοι εκτός συνεταιρισμού
9
Υπευθυνότητα – Συνεργατικότητα
 • Καλή συνεννόηση και συνέπεια των εμπλεκόμενων μερών
 • Δίκαιοι και κοινά συμφωνημένοι όροι συνεργασίας
 • Δυνατότητα αποστολής δειγμάτων
10
Κατανόηση της καμπάνιας
 • Όλα τα μέρη αντιλαμβάνονται τους στόχους της καμπάνιας και το ευρύτερο πολιτικό & κοινωνικό περιβάλλον, πέραν του εμπορικού σκέλους
 

Slide Green Land co – farming, ή αλλιώς Ομάδα Παραγωγών Πράσινη Γη, είναι μια ομάδα από νέους αγρότες και τεχνολόγους τροφίμων που απώτερο στόχο έχουν με πυρήνα τα ελαιοκομικά προϊόντα της Μεσσηνίας ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά να βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής τους, των οικογενειών τους και του ευρύτερου αγροτικού κόσμου της περιοχής τους. Green Land co – farming ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Slide Η Κοιν.Σ.Επ. «ΜΟΔΟΥΣΑ», βρίσκεται στο κόλπο της Γέρας στη Λέσβο. Αποτελείται από σχεδόν 100 παραγωγούς που κατά κύριο λόγο παράγουν ελαιόλαδο και ελιές. Ο συνεταιρισμός αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας αφήνοντας ένα ιδιαίτερα πλούσιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ακόμα και υπερτοπικά. ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΔΟΥΣΑ Slide Θέλουν να ιχνηλατήσουν έναν άλλο τρόπο παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος τους. Αναγνωρίζουν δυναμική στις σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Πιστεύουν στην ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των εγχειρημάτων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Διαθέτουν το προϊόν τους στην ελληνική αγορά σε τιμή που που ανταποκρίνεται στην αγοραστική δύναμη των απλών εργαζομένων. Συνεργαζομαστε με ομαδεσ παραγωγων που: ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ