Το DOCK είναι μια διεπιστημονική ομάδα 9 ατόμων, που λειτουργεί με συνεταιριστική δομή με σκοπό να παρέχει υποστήριξη σε φορείς/ εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο μέσα από τις βασικές του λειτουργίες:

Infopoint | Helpdesk | Forum

Μέσα από: Παροχή Πληροφόρησης, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Εξατομικευμένες Συναντήσεις, Σεμινάρια και Εργαλεία, αλλά και μέσα από τη Δικτύωση και την Ανάπτυξη Συνεργειών με άλλους φορείς έχουμε ως σκοπό να συμβάλλουμε στην αύξηση της ορατότητας της Κ.ΑΛ.Ο, ενδυναμώνοντας και ενισχύοντας τα εγχειρήματα και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά.

Οραματιζόμαστε ένα οικονομικό μοντέλο που ενσωματώνει εγχειρήματα οργανωμένα στη βάση της συλλογικής ιδιοκτησίας, διαχείρισης και εργασίας με δημοκρατικές αποφάσεις και έλεγχο. Ένα μοντέλο βασισμένο στις ανθρώπινες ανάγκες και στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες κάθε περιοχής, μια αγορά η οποία θα περιέχει βιώσιμα και σταθερά εγχειρήματα.

Επικοινωνία

https://dock.zone/

https://www.facebook.com/dockathens/