Ολλανδία

24 Οκτωβρίου, 2019

Solid. Greece

Solid. Greece Το Ίδρυμα «Possible Today» διοργανώνει τις καμπάνιες  εισαγωγής προϊόντων «Solid.Greece» για την τόνωση της πώλησης προϊόντων από ελληνικούς συνεταιρισμούς και την ενδυνάμωση της εναλλακτικής […]