Γερμανία

1 Νοεμβρίου, 2019

SoliOli / Βερολίνο

O (σύλλογος) SoliOli ήταν μία ανταπόκριση αλληλεγγύης στους ανθρώπους στην Ελλάδα που αντιμετώπιζαν μία μεγάλη δομική κρίση. Η αφετηρία ήταν το συνέδριο Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας […]