Διάθεση ποσού για την ενίσχυση του Χώρου Στέγασης προσφύγων – City Plaza
16 Σεπτεμβρίου, 2019