Νέα από την ομάδα παραγωγών «Green Land» Στέρνα Μεσσηνίας, 2021